Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Watchlist | Ngày 10/8/2020

114 lượt xem - Ngày:

Các cổ phiếu tiềm năng về mặt cơ bản và có tín hiệu PTKT tốt được xem xét bổ sung trong tuần này gồm: VNM – C32 – GMD. NĐT xem xét cơ hội giải ngân và mục tiêu giá của các cổ phiếu này trong tuần giao dịch tiếp theo trong video bên dưới:

VIỆT HỒ


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN