Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

WATCHLIST| Ngày 3/8/2020

244 lượt xem - Ngày:

Danh mục cổ phiếu tiềm năng với nền tảng cơ bản tốt và có nhiều yếu tố tích cực trong bối cảnh dịch covid 19 đang bùng phát trở lại. Thị trường sụt giảm có thể là cơ hội tích lũy các cổ phiếu hàng đầu về giá trị như D2D – GIL – DPM – PLC – HPG – SSI – CTG – ACB.

VIỆT HỒ


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN