Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

VIDEO 1 – PTKT Căn Bản: Lý thuyết DOW – Sóng Elliott

787 lượt xem - Ngày:

 Nội dung chính trong video về PTKT sẽ gồm các phần:

1/ Khái quát về PTKT

2/ Lý thuyết DOW

3/ Lý thuyết sóng Elliott

Link video bài 1:

3 Quy tắc sóng quan trọng

#1: Sóng II không bao giờ được phép thoái lùi vượt quá 100% sóng I (tức không được vượt quá điểm bắt đầu đếm sóng).

#2: Sóng IV không bao giờ được phép vi phạm vào vùng giá của sóng I.

#3: Trong ba sóng đẩy, sóng III không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Hoán đổi giữa sóng điều chỉnh II và IV

Trong một sóng đẩy, nếu sóng II là sóng hiệu chỉnh dạng đơn giản, trong thời gian ngắn thì sóng IV có thể diễn ra sóng hiệu chỉnh dạng phức tạp, thời gian điều chỉnh dài hơn và có thể di chuyển đi ngang. Ngược lại, nếu sóng II là sóng phức tạp thì có thể sóng IV sẽ là sóng đơn.

Sóng iii trong sóng đẩy III – tốc độ tăng giá thường mạnh nhất

Đây là phần hấp dẫn nhất khi giao dịch theo sóng Elliott vì đó là phần tăng hoặc giảm mạnh và nhanh nhất. Nó là sóng con iii trong sóng đẩy III.

Cơ hội trong các sóng hiệu chỉnh

+ Nguyên lý sóng Elliott giúp xác định các chuyển động ngược xu hướng chính. Nếu biết được chyển động hiện tại chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng chính là thông tin cực kỳ quan trọng vì sự điều chỉnh này sẽ là cơ hội để bổ sung vị thế theo xu hướng của xu hướng chính.

+ Sóng II, IV sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch có mức độ tin cậy cao nhằm khai thác tiềm năng của sóng III, V.

+ Nếu xác định được cổ phiếu đang diễn biến trong giai đoạn sóng V, NĐT nên hiểu rằng đây không phải là giai đoạn thích hợp để bổ sung vị thế mua (tỷ lệ R/R ở mức thấp, Risk > ReWard).

+ Trong khi các sóng đẩy diễn ra trong thời gian ngắn thì sóng hiệu chỉnh II và IV phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.

Các mục tiêu sóng: 

Nếu sóng III mở rộng => Sóng V = Sóng I

Nếu sóng V mở rộng => Sóng V = 1,618 x (Đỉnh III – Đáy I)

Nếu sóng I mở rộng = > Sóng V = 0,618 x sóng I

Sóng II => Lùi về Fib(0,618) sóng I

Sóng IV => Lùi về Fib(0,382) sóng III


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN