Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Nguyên tắc và chiến lược trading chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS – Hợp đồng tương lai) chính thức ra đời từ tháng 08/2017, với đặc tính đòn bẩy cao, có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường sụt giảm, đây là kênh...

Đối tác