Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Bước Ngoặt!

🌊 Từ 2017 đến nay là giai đoạn thăng hoa của các nhóm ngành tài chính, BĐS,… Trong khi sự thăng hoa của các nhóm cổ phiếu sản xuất hầu như phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng giai đoạn...

Đối tác