Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Stock Of The Day (6/8/2019): FRT – Thời của cổ phiếu có Freeloat thấp!

58 lượt xem - Ngày:

Trong bối cảnh thị trường chung còn nhiều bất ổn do tác động của CTTM, nhóm cổ phiếu cô đặc, có số lượng cổ phiếu freeloat thấp vẫn đang nổi lên như một hiện tượng. Mức độ tăng giá nhanh, mạnh, bất chấp các phiên giảm điểm mạnh của VNINDEX. Mức độ phân hóa của thị trường ở mức cao, các nhóm tăng điểm mạnh vẫn tiếp tục tăng nên cơ hội vẫn tồn tại trên thị trường. Nhóm cổ phiếu bán lẻ cho thấy cường độ trend sóng ngày càng gia tăng. Cụ thể như MWG, PNJ. Bên cạnh đó, một cổ phiếu khác cũng đáng được lưu tâm trong nhóm này là FRT. Với số lượng cổ phiếu Freeloat không quá lớn, FRT phù hợp để lựa chọn ở thời điểm hiện tại, có thể giúp tránh được bất ổn của thị trường chung. Thông thường các cổ phiếu dạng này có thể duy trì mức tăng giá bất chấp thị trường chung đang giảm điểm.

Tóm lượt cơ bản

Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 8.003 tỷ, tăng trưởng 7,5%

LNST đạt 158 tỷ, tăng gần 8%.

Mảng thương mại điện tử ghi nhận doanh thu tăng trưởng 40,6%, chiếm tỷ trọng 21% trong tổng doanh thu.

EPS pha loãng = 4,63

P/E = 10,8

Phân tích kỹ thuật: FRT 3 – III hoặc 1 – III

Tổng quan chu kỳ sóng: trên chart tuần, FRT vận động đi lên từ vùng đáy 41 trong tháng 5/2019. Nhìn trực quan chúng ta có thể thấy FRT đã vận động qua 2 bước sóng I và II và đang vận động vào sóng III.

Chuyển sang chart ngày để chia cấu trúc sóng chi tiết hơn cho FRT. Ở đây tôi giả định 2 kịch bản:

Kịch bản 1: FRT đang ở sóng 3 thuộc sóng III lớn

 

Lấy đáy sóng II tại ngày 18/7 quanh vùng giá 46,5 làm gốc cho sóng III thi FRT đã vận động qua 3 bước sóng nhỏ: 1 – 2 và đang trong sóng 3 như trên hình.

Nến break đỉnh sóng 1 và nến bật tăng hôm nay sau phiên điều chỉnh test điểm break đều có VOL tăng khá. Do đặc tính cô đặc nên mức VOL tuyệt đối không thực sự mạnh nhưng tiêu chuẩn break tương đối về VOL là gấp đôi mức bình quân 45 phiên thì FRT thỏa điều kiện.

Với giả định đếm sóng này thì mục tiêu phù hợp của đỉnh sóng III là tại vùng giá 60 – tương ứng độ dài sóng III = độ dài sóng I.

Kịch bản 2: FRT đang chỉ đang vận động trong sóng 1 thuộc sóng III lớn

Với kịch bản này, do đáy của sóng 2 trong kịch bản 1 nằm gần đáy của sóng 1 nên có thể xem như mẫu hình của FRT là mẫu hình 2 đáy ngắn hạn và đi lên. Gốc của sóng 1 thuộc sóng III sẽ chọn từ ngày 31/7.

Cách phát họa sóng như trên hình. Target sóng III trong trường hợp này tương ứng với kịch bản lạc quan hơn là sóng III gấp 1,272 đến 1,618 lần sóng I – tương ứng ngưỡng kháng cự quanh vùng 64, tức sóng III là sóng mở rộng. Kịch bản sóng này chỉ phù hợp nếu KQKD các quý tới của FRT có sự cải thiện về tốc độ tăng trưởng hơn so với hiện tại.

Các điểm kháng cự hoặc hỗ trợ của các nhịp sóng sẽ được comment cụ thể cuối bài viết tùy thuộc diễn biến cụ thể của FRT trong thời gian tới. Kịch bản sóng phát họa để NĐT hình dung cách vận động các bước sóng và định vị được cổ phiếu đang nằm ở đâu trong chu kỳ sóng, từ đó quyết định giải ngân, nắm giữ hay bán cổ phiếu.

Khuyến nghị

Vùng mua: 51,6 – 52

Target: 60 – 64 = +16% – 24%

Cutloss: 50 = -3,1% (điểm thấp nhất thân nến xanh hiện tại)

VIET EURO

 

BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN