Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Review Watchlist (Phần 2) | Ngày 22/8/2020

159 lượt xem - Ngày:

Các mã cổ phiếu trong khuyến nghị lần đầu đã cho tỷ suất sinh lợi khá tốt. Có những mã đạt đến các ngưỡng chốt lời lướt sóng ngắn hạn như ACB – GIL – PLC.

Tiếp tục đề xuất các mã có nền tảng cơ bản tốt và PTKT trong video ngày hôm nay. Mời ACE đón xem bản tin phân tích:

VIỆT HỒ


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN