Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Review VN30 | Ngày 17/5/2020

80 lượt xem - Ngày:

Cùng Review nhóm cổ phiếu VN30, lưu ý những ngưỡng quan trọng theo cả chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

VNM – VIC – VHM – VRE – VJC – HVN – MWG – PNJ – FPT – HPG – REE – MSN – VCB – BID – MSN – SSI

VIỆT HỒ


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN