Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

REE [MUA+31%]: REE – Siêu Cổ Phiếu Thời Kỳ Suy Giảm Kinh Tế

547 lượt xem - Ngày:

Theo thống kê về tính chu kỳ của các nhóm ngành cổ phiếu trên thị trường, thời kỳ suy giảm kinh tế với các dấu hiệu như tăng trưởng GDP bắt đầu suy giảm, tín dụng bị thắt chặt, lợi nhuận doanh nghiệp giảm thì sẽ là thời kỳ tăng trưởng của nhóm ngành cổ phiếu năng lượng, điện, nước. Nhà đầu tư có xu hướng săn đón các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành này vào thời kỳ suy giảm và suy thoái kinh tế. Các chỉ báo kinh tế giai đoạn hiện nay đang cho thấy đầy đủ các dấu hiệu về thời kỳ suy giảm như bên trên. Các chỉ số như sản xuất công nghiệp (PMI), GDP bắt đầu suy giảm, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng dần. Bên dưới là bảng thống kê về tính chu kỳ của các nhóm cổ phiếu trên thị trường qua các thời kỳ của một chu kỳ kinh tế 10 – 12 năm có tính lặp lại.

Như vậy, đây có thể sẽ là thời kỳ bùng nổ của các nhóm cổ phiếu ngành năng lượng. Một trong những cổ phiếu ngành điện có thể sẽ là siêu cổ phiếu trong giai đoạn  sắp tới là REE.

 Tóm lược cơ bản

Bên trên là bảng thống kê kết quả kinh doanh của REE trong 5 năm gần nhất.  Có thể thấy doanh thu của REE ổn định trong 3 năm gần nhất, năm 2017, 2018 và lũy kế 4 quý gần nhất tính đến Q2/2019 xoay quanh con số 5.000 tỷ. Tuy nhiên, EPS lũy kế 4 quý gần nhất là 5.260 đ, tăng trưởng hơn 18% so với mức 4.441 đ của năm 2017, thời kỳ REE bùng nổ chu kỳ sóng đến đầu 2018 với mức giá 40k/cp . Con số EPS lũy kế 4Q gần nhất này cũng tương đương với EPS của năm 2018 nếu loại trừ khoảng lợi nhuận tài chính 192 tỷ đồng. Năm 2018, thị trường chịu nhiều bất ổn nên mặc dù EPS tăng trưởng nhưng giá cổ phiếu REE cũng không tránh khỏi đợt sụt giảm mang tính hệ thống. Nhưng trong bối cảnh thị trường dần có sự phục hồi trở lại và thời kỳ cổ phiếu ngành điện được săn đón như thống kê mang tính chất chu kỳ bên trên thì rất có thể giá cổ phiếu của REE sẽ phản ánh lại mức tăng trưởng trong 2 năm qua.

Trong báo cáo KQKD Q2 /2019, các chỉ số kinh doanh của REE cũng ghi nhận những điểm nổi bật như lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng 52% và biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,4% lên 27,3% so với năm 2018. Chu kỳ kinh doanh của REE thường ghi nhận doanh thu tập trung vào Q4, doanh thu 2 quý 4/2017 và Q4/2018 ghi nhận trên 1.600 tỷ đồng nên nếu các chỉ số hoạt động bên trên được duy trì thì lợi nhuận gộp có thể tăng trưởng mạnh vào các quý cuối năm.

Cấu trúc sóng tổng quan (sóng ngành)

Về mặt kỹ thuật, biến động giá của REE trong 2 chu kỳ tăng giá trước đều kéo dài từ 1 đến 2 năm và thường kết thúc vào tháng 2 hằng năm. Nếu chú ý lịch sử chia cổ tức của REE thường rơi vào tháng 2 đầu năm thì đây có thể là 1 phần nguyên nhân về điểm rơi của chu kỳ tăng giá cổ phiếu, bắt đầu từ đầu năm của chu kỳ tăng giá và kéo dài đến đợt chia cổ tức của năm kế tiếp.

Trên chart tuần, REE đã trải qua 2 chu kỳ tăng giá được đánh dấu bằng chu kỳ sóng (I) và (III) và 2 chu kỳ giảm giá (II) và (IV) như trên hình. Tính từ vùng đáy đầu năm 2019 tại ngưỡng 28, cổ phiếu đã có đợt tăng giá rõ nét và có thể là REE đang vận động trong chu kỳ sóng (V).

Về mặt timing: Mỗi chu kỳ tăng giá của cổ phiếu hoặc ngành có thể kéo dài từ 9 tháng đến 1 năm. Nếu lấy gốc chu kỳ tăng giá của REE tính từ đầu 2019 thì chu kỳ tăng giá hiện tại có thể kéo dài đến đầu năm sau. Nếu tính chu kỳ đỉnh của REE thường rơi vào đợt chia cổ tức tháng 2 hằng năm thì chu kỳ sóng hiện tại có thể kéo dài đến tháng 2/2020.

Mục tiêu giá: Trên hình, ngưỡng Fib(161,8) tương ứng với vùng giá 47,3, thường là mục tiêu giá của bước sóng V. Độ dài sóng tương ứng sẽ là 19,3 tính từ giá gốc 28. Độ dài sóng này nằm giữa 2 độ dài chu kỳ sóng (I) = 16,5 và chu kỳ sóng (III) = 23,4. Nhưng nếu kịch bản tích cực hơn, như trong thống kê về chu kỳ bùng nổ của ngành/cổ phiếu trong bảng bên trên thì đây là thời kỳ bùng nổ của nhóm cổ phiếu năng lượng, điện, nước thì liệu chu kỳ sóng (V) của REE có thể là chu kỳ sóng dài nhất, độ dài chu kỳ sóng (V) sẽ vượt độ dài chu kỳ sóng (III) là 23,4?

Chúng ta sẽ cùng đi đến 2 kịch bản giả định sóng như bên dưới. Kịch bản thứ nhất, để tránh lạc quan thái quá, chúng ta chỉ đặt mục tiêu hợp lý là điểm rơi thường gặp của sóng (V) tại Fib(161,8) = 47,5 và trường hợp thứ 2, ngưỡng 47,5 chỉ là đỉnh của sóng III thuộc chu kỳ sóng (V) như vậy đỉnh sóng V thuộc chu kỳ sóng (V) sẽ đưa REE vượt cao hơn mức 47,5 và nếu cộng độ dài chu kỳ sóng (III) = 23,4 vào gốc chu kỳ sóng là 28 thì REE có thể thậm chí tiến lên vùng giá 50,8.

Kịch bản thận trọng: Đỉnh sóng V = 47,5

Phân tích cấu trúc sóng lớn từ I đến V

Trong chart tuần bên trên, cấu trúc 5 bước sóng lớn từ I đến V của 1 chu kỳ sóng được phát họa như trên hình. Nếu lấy gốc chu kỳ sóng tính từ đầu 2019 thì REE đã đi qua 2 bước sóng I và II, hiện tại đang vận động trong bước sóng III.

Mục tiêu giá: thông thường, đỉnh sóng III có thể chạm đến Fib(127,2) = 43,3 như trên hình. Nếu lấy gốc sóng III từ ngưỡng 32 thì độ dài của bước sóng III là 11,3, tương ứng gấp 1,614 lần độ dài sóng I là 7. Như vậy, mục tiêu giá đỉnh sóng III này tương đối thích hợp vì cường độ sóng III hiện tại đang rất mạnh nên có thể là sóng mở rộng và đạt target sóng bên trên. Sóng điều chỉnh IV có thể đưa REE về test đỉnh cũ tại ngưỡng 40, tương ứng Fib(100) và sóng V sẽ tiến lên mục tiêu 47,5.

Timing: sóng điều chỉnh IV có thể kéo dài hơn 2 tháng để tương thích với độ dài sóng II là 5 tháng. Vì sóng II là sóng phức tạp nên sóng IV thường là sóng đơn với timing ngắn hơn. Cả chu kỳ 5 bước sóng sẽ kéo dài từ 9 tháng đến 1 năm tính từ tháng 1/2019.

Cấu trúc sóng chi tiết

Chuyển sang chart ngày, 5 bước sóng ở cấp độ sóng nhỏ hơn thuộc sóng III được đánh dấu từ i đến v như trên hình. Trong đó, gốc sóng III được chọn từ đầu tháng 8/2019, tính từ vùng đáy 32 tại ngày 8/8/2019 đến nay, cũng là gốc sóng i thuộc sóng III.

Hiện tại, nhịp bật tăng của REE từ ngày 8/8 đến nay có thể được chia làm 2 bước sóng nhỏ là i và ii.

Mục tiêu giá: Sóng ii có thể điều chỉnh về ngưỡng Fib(61,8) = 36,3 hoặc chỉ chỉnh lấp gap phiên 18/8 tại 36,5. Đồng thời, không vi phạm ngưỡng thấp nhất của nhịp chỉnh sóng 4 (cấp độ sóng nhỏ nhất) thuộc sóng i vào ngày 14/8 là mức Low = 35,7.

Sóng iii thuộc III sẽ chạm đến 40,8 và cuối cùng sóng v tương ứng đỉnh sóng III sẽ đạt target tại 43,2 – tương ứng Fib(161,8) như trên hình.

Từ đỉnh sóng III, cổ phiếu sẽ vận động vào sóng điều chỉnh IV và bước vào nhịp tăng cuối cùng của cả chu kỳ sóng, tương ứng đỉnh sóng V sẽ tiến lên mục tiêu 47,5. Mục tiêu trong phân tích cấu trúc sóng ngành bên trên.

Timing: sóng ii và sóng iv kéo dài từ 1,5 đến 2,5 tuần, tương ứng 7 – 10 phiên mỗi nhịp.

Cả bước sóng tăng III sẽ kéo dài từ 2,5 – 3 tháng tính từ đầu tháng 8/2019. Khi kết thúc sóng III, chúng ta mới tiếp tục phân tích sóng IV và V.

Kịch bản tích cực: Đỉnh sóng V vượt 47,5 và tiến lên ngưỡng cao hơn

Trong kịch bản này, như trên chart tuần, sóng III của REE hiện tại có thể đạt đến ngưỡng Fib(161,8) = 47,5. Trường hợp này sẽ khá giống với FPT và MWG mà tôi cho rằng, trong đợt tăng giá vừa qua, khi FPT chạm ngưỡng Fib(161,8) = 55 chỉ là đỉnh sóng III của cả chu kỳ sóng.

Chúng ta chuyển qua chart ngày để phân tích chi tiết về khả năng của kịch bản này.

Trong nguyên lý fractal của sóng Elliott, cấu trúc sóng mở rộng sẽ lồng trong nó cấu trúc sóng lớn sẽ lồng trong nó sự lặp lại ở cấu trúc sóng nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là gì? Nếu sóng III tính từ ngày 8/8 mà chúng ta đang phân tích là sóng mở rộng thì sóng iii thuộc cấp độ sóng nhỏ hơn của nó cũng là sóng mở rộng với nguyên lý lặp lại Fractal. Trong trường hợp này độ dài sóng iii phải lớn hơn độ dài sóng i tính từ 32 lên 38 là 6k. Thì sóng iii sẽ dài hơn 6k, nếu giả định sóng ii điều chỉnh về 36,3 và bật lại như đề cập về ngưỡng hỗ trợ của REE trong nhịp điều chỉnh hiện tại thì mục tiêu sóng iii ngắn nhất phải trên 42,3.

Trong cấu trúc sóng Elliott mở rộng, nếu sóng III là sóng mở rộng thì sóng i của nó sẽ bằng độ dài sóng I ở cấp độ sóng lớn. Chúng ta thấy rằng, sóng i hiện tại có độ dài 6k, trong khi độ dài sóng I lớn là 7k = 35 – 28, nên giả thiết này là tương thích.

Mục tiêu giá: Với giả định sóng iii thuộc sóng III đều là sóng mở rộng thì target sóng iii sẽ đạt đến ngưỡng 43,2 và sóng v sẽ đưa đỉnh sóng III đạt đến ngưỡng 47,5 trong kịch bản thận trọng đầu tiên.

Sau đó, sóng V trong chu kỳ sóng lớn sẽ vượt mức giá đỉnh 47,5 của sóng III và đưa REE tiến lên mục tiêu cao hơn.

Timing: sóng ii và iv vẫn có độ dài timing trong kịch bản thận trọng. Tuy nhiên, vì sóng iii mở rộng nên trong sóng iii sẽ xuất hiện 5 bước sóng nhỏ nhất từ 1 – 5. Trong đó, 2 nhịp sóng chỉnh 2 và 4 sẽ có độ dài từ 2-4 phiên giao dịch.

Chiến lược hành động: các kịch bản bên trên chỉ là phát họa cách vận động sóng và sẽ có tính tương đối về mặt timing và mục tiêu giá theo nguyên lý sóng Elliott. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết trước được diễn biến của cổ phiếu, mọi kịch bản có thể sai lầm. Nhưng chúng ta có thể xây dựng các chiến lược thích hợp dựa trên các kịch bản phát họa. Theo phương pháp đếm sóng của tôi là chúng ta sẽ tập trung vào đếm nhịp timing trước và xác định chúng ta đang ở đoạn nào trong cấu trúc sóng. Tập trung vào các sóng điều chỉnh ii và iv và độ dài của mỗi bước sóng từ đó sẽ nắm được cách vận động sóng của REE trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc quỹ đầu tư Platinum Victory chào mua công khai REE với mức giá 45 cho thấy sức hấp dẫn và tính chu kỳ của ngành năng lượng, điện vào các giai đoạn suy giảm kinh tế.

Trong đợt phát hành CW đối với cổ phiếu REE đáo hạn ngày 19/11 thì mức giá hòa vốn của CW là 41.330 nhưng được bán hết sạch. Vậy REE có lặp lại chu kỳ tăng giá trong ngắn hạn như MWG và FPT và kết thúc đợt tăng giá ngay trước thời điểm đáo hạn 2 tuần?

Khuyến nghị: theo quan điểm cá nhân, REE đang vận động trong bước sóng III với timing của cả bước sóng là 2,5 đến 3 tháng, tính từ phiên giao dịch ngày 8/8/2019. Nếu chia nhỏ hơn, có thể giả định là sóng ii thuộc sóng III thường kéo dài trong 7 – 10 phiên (lưu ý rằng nhịp điều chỉnh có thể diễn ra theo nhịp Zig – Zag hoặc đơn nên cần kết hợp với ngưỡng hỗ trợ để canh điểm mua. Trong đó, triển vọng REE trong ngắn hạn là bước sóng iii thuộc III, có thể là bước sóng mở rộng với mức tăng mạnh và kéo dài hơn nhịp tăng từ ngày 8/8 đến nay.

Vùng mua:  36,3 – 36,5 (mức điều chỉnh 4 – 5% từ 38 là điểm mua hợp lý đối với nhịp điều chỉnh ngắn)

Mục tiêu:    47,5 = 30,8%

Cắt lỗ:          35 = -3,6% (Mục tiêu cắt lỗ đặt dưới điểm thấp nhất của phiên điều chỉnh ngày 14/8 là 35,7; thông thường sóng chỉnh ở cấp độ sóng lớn hơn ít vi phạm đáy sóng 4 ở bước sóng trước đó hoặc xây nền đáy tại đây).

Tỷ lệ R/R là = -3,6/30,8%, đây là lựa chọn tốt giữa đánh đổi rủi ro so với tỷ suất sinh lợi tiềm năng.

VIET EURO


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN