Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Nhóm Midcap dưới góc nhìn PTKT (Phần 1 – 2019): VSC – GMD – NT2 – AAA – VHC

159 lượt xem - Ngày:

Bên dưới là các cổ phiếu Midcap tiêu biểu và tiềm năng về mặt PTKT, bao gồm nhóm cảng biển là nhóm có tiềm năng tăng trưởng bền vững từ tốc độ tăng trưởng ổn định của Việt Nam cùng với cơ sở hạ tầng được phát triển mạnh mẽ như các tuyến cao tốc liên vùng, độ mở tương đối lớn của nền kinh tế và đặc thù về lợi thế cạnh tranh của nhóm này là vị trí của các cảng lớn sẽ không dễ dàng bị dịch chuyển tức thì nếu không có biến động quá lớn về quy hoạch kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó là cổ phiếu ngành điện và các cổ phiếu có câu chuyện đơn lẻ như AAA và VHC.

VSC (4) – 1 – III

Sau chu kỳ bùng nổ giai đoạn kinh tế phục hồi từ 2012 -2016, nhóm cổ phiếu cảng biển đã có chu kỳ điều chỉnh khá dài. Chu kỳ sóng tăng từ giữa 2018 đang hứa hẹn là một chu kỳ bùng nổ sóng ngành mới của nhóm này. Trong đó, 2 cổ phiếu tiêu biểu là VSC và GMD.

Quan sát chart tuần, có thể thấy gốc của chu kỳ sóng tăng mới của VSC có thể được tính từ tháng 6/2018 từ vùng giá 28 lên 46, có thể xem là sóng tăng I. Nhịp điều chỉnh sóng II được tính từ đỉnh tháng 10/2018 đến nay, đưa cổ phiếu về ngưỡng Fibo61,8 = 35, đây là ngưỡng tiêu chuẩn của bước sóng điều chỉnh lớn trong cấu trúc sóng Elliott.

Trong chart ngày, sóng điều chỉnh II đã vận động theo cấu trúc sóng chỉnh phức tạp X – Y – Z, lồng trong đó là các cấu trúc sóng zig – zag a – b – c, sóng c có thể chia 3 hoặc chi tiết hơn là 5 sóng nhỏ 1 – 5. Nên vùng giá 35,5 có thể xem là điểm kết thúc của sóng chỉnh II, cũng là ngưỡng Fibo61,8. Nhịp sóng tăng ngắn của VSC ở thời điểm hiện tại có thể chia thành 4 sóng nhỏ thuộc sóng 1, khởi đầu cho chu kỳ sóng III lớn.

Hai phiên điều chỉnh cuối tuần có thể xem là sóng (4) thuộc sóng 1 với nhịp chỉnh bám sát đường WMA5 = 37,7. VSC có thể tiếp tục bật tăng từ ngưỡng này để vận động vào sóng (5) của sóng 1. Kết thúc sóng 1, nhịp điều chỉnh sóng 2 có thể đưa VSC về đường WMA20.

Khuyến nghị: VSC có thể đang vận động trong nhịp sóng (4) thuộc sóng 1 của sóng III. Đây là vùng giá mua tốt đối với một cổ phiếu có tiềm năng lợi thế về đặc thù ngành cao. Với chu kỳ điều chỉnh ngành kéo dài gần 3 năm thì đoạn này có thể là khởi đầu cho một chu kỳ sóng trung – dài hạn mới.

Vùng mua: 37,5 – 38

Target: 58 = +52,6%

Cắt lỗ: 36 = -5,3%

————————

GMD (3) – 1 – III hoặc (1) – 3 – III

So với VSC thì trên đồ thị tuần, GMD có nền giá tích lũy chặt hơn quanh ngưỡng 26,5. Nến tuần bật tăng từ ngưỡng hiện tại có thể là khởi đầu của sóng III.

Trên chart ngày, nến tăng phiên 17/5 có thể giả định là khởi đầu của sóng (3) thuộc sóng 1 hoặc sóng (1) thuộc sóng 3 lồng trong cấu trúc sóng lớn hơn III. Nút thắt của sóng III nằm ở kháng cự trendline giảm giá trung hạn quanh vùng giá 28. Nếu vượt cản này thành công, sóng III lớn có thể đưa cổ phiếu tiến lên chinh phục đỉnh cũ tại vùng giá 34.

Khuyến nghị:

Vùng mua: 27

Target: 34 = +26%

Cắt lỗ 26 = -3,7%

———————–

NT2 (2) – 1 – III

Nhu cầu điện đối với một quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu thế giới như Việt Nam là không thể phủ nhận.

Trên chart tuần, NT2 đã vận động trong mẫu hình cốc tay cầm và có nhịp bùng nổ sau tay cầm, nếu vượt cản thành công tại ngưỡng 29,5 – 30 thì NT2 có thể chạy sóng đường dài mạnh do đặc thù về thanh khoản tương đối cô đặc.

Cũng trên chart tuần, điểm khởi đầu của sóng I là đáy cốc quanh vùng giá 23, sóng điều chỉnh II chính là nhịp điều chỉnh tay cầm từ giữa tháng 2/2019. Nhịp bật tăng từ vùng giá 26,5 có thể xem là khởi đầu cho chu kỳ tăng của bước sóng III.

Trong chart ngày, nhịp bật tăng tuần trước có thể giả định là khởi đầu nhịp sóng 1 của sóng III. Trong đó, có thể chia nhỏ bước sóng 1 thành 5 sóng ở cấp độ nhỏ hơn từ (1) – (5), 2 nến giằng co cuối tuần có thể là sóng (2) thuộc sóng 1. Vùng giá 27,5 – 28,5 sẽ là vùng mua hấp dẫn để đón đầu chu kỳ sóng tăng mới. Đặc biệt là tiềm năng bùng nổ từ mẫu hình cốc tay cầm là khá lớn.

Khuyến nghị: NT2 đã vận động theo mẫu hình cốc tay cầm, đang khởi đầu trong sóng tăng 1 của sóng III. Đây là điểm mở vị thế mua khá tốt với mức an toàn cao và TSSL hấp dẫn.

Vùng mua: 27,5 – 28,5

Target: 36 = +27,6%

Cắt lỗ    26,8 = -5%

—————————

AAA (2) – 1 – III 

AAA cũng trải qua chu kỳ điều chỉnh khá dài từ năm 2016 đến nay. Cổ phiếu đã có nhịp bật tăng khá tích cực từ vùng đáy 14 với thanh khoản cải thiện. Nhịp bật tăng từ 14 lên 19,x có thể xem là nhịp sóng tăng I trong cấu trúc sóng. Nhịp điều chỉnh II đã đưa cổ phiếu về WMA20(W) = 17.

Ngưỡng 17 cũng là ngưỡng hỗ trợ khá cứng trong chart ngày. Nhịp bật tăng tuần tước có thể là khởi đầu bước sóng tăng III, đi kèm 2 phiên điều chỉnh giằng co cuối tuần có thể giả định là bước sóng (2) thuộc sóng 1.

Khuyến nghị: AAA đang vận động trong cấu trúc sóng (2) thuộc sóng 1 của cấu trúc sóng lớn III. Đây là điểm mua tiềm năng của cổ phiếu để đón đầu chu kỳ sóng tăng mới. Ngưỡng hỗ trợ cứng của cổ phiếu là ngưỡng 16,8.

Vùng mua: 17,4 – 17,6

Target: 26 = +47,7%

Cắt lỗ: 16,8 = -4,5%

—————————

VHC (1) – 5 – III hoặc 1 – V

Nếu xét về chu kỳ ngành, VHC đã bùng nổ chu kỳ ngành khá dài từ 2014 đến nay. Nếu xét trên chart tháng hoặc chart tuần thì giai đoạn tích lũy hiện tại có thể là sóng 4 thuộc sóng III hoặc sóng IV. Cấu trúc sóng tích lũy dạng tam giác thường xuất hiện trong bước sóng điều chỉnh 4. Và cấu trúc sóng dạng này thường là cơ hội đầu cơ tốt trong ngắn hạn.

Target của bước sóng 5 này là Fibo161,8 mở rộng = 120.

Trong chart ngày, ngưỡng cản của VHC đang là vùng giá 92. Vượt ngưỡng này thành công thì VHC có thể chạy sóng nhẹ do đặc tính cô đặc và lực đẩy của mẫu hình tam giác.

Khuyến nghị: VHC vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong quý I/2019 nên đà quán tính về tăng trưởng vẫn chưa sụt giảm sau năm tăng trưởng đột biến 2018. Mẫu hình

Vùng mua: 90 – 92

Target: 120 = +31,8%

Cắt lỗ: 87 = -4,4%


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN