Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

FPT: Có thể diễn ra nhịp điều chỉnh dài hơn 1 tháng – sóng IV

211 lượt xem - Ngày:

Trường hợp của FPT có thể dùng làm tham chiếu cho sự vận động của VCB sắp tới, tôi cho rằng FPT đang đi trước VCB 1 nhịp và có thể bước vào nhịp điều chỉnh với timing dài hơn 1 tháng, được giả định là sóng điều chỉnh IV của cả chu kỳ 5 sóng tính từ đầu tháng 8/2018. Bài viết này không khuyến nghị mà dùng để test giả định sóng để tham khảo sau này.

Chu kỳ tổng quan (chu kỳ ngành)

Trên chart tháng, tính cả chu kỳ kéo dài từ năm 2013 đến nay thì dường như FPT đang vận động trong chu kỳ tăng giá cuối cùng là sóng (V) lớn. Nhịp tăng giá cuối cùng đầu phiên giao dịch hôm 16/8 đã chạm đến ngưỡng Fib(161,8) và chịu áp lực điều chỉnh với lực bán khá mạnh về cuối phiên. Vấn đề là liệu FPT đã kết thúc sóng tại đây.

Phân tích cấu trúc sóng

Trên chart tuần, nếu lấy gốc chu kỳ sóng này tính từ giữa tháng 7/2018 đến nay, thì FPT đã đi qua 3 bước sóng lớn I – II và III. Trong đó, sóng III hầu như cũng đã vận động xong 5 bước sóng nhỏ từ i đến v. Nên vùng giá 55 trong phiên cuối tuần có thể là đỉnh sóng v thuộc sóng III. Với áp lực bán mạnh vào phiên cuối tuần, FPT có thể tiếp tục giằng co và điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh nếu tiếp diễn có thể kéo dài ít nhất từ 1 đến 2 tháng để tương thích với sóng điều chỉnh II kéo dài trong 3 tháng. Vì sóng II là sóng kép nên sóng IV có thể là sóng đơn với timing ngắn hơn.

Hỗ trợ nhịp điều chỉnh có thể là vùng giá 47,5 – 48, tương ứng với Fib(38,2) do nhịp sóng điều chỉnh II đã giảm sâu nên sóng IV sẽ điều chỉnh mức độ cạn hơn. Bên cạnh đó, nếu chia nhịp tăng v thuộc sóng III lớn thành 5 bước sóng nhỏ hơn từ 1 – 5 thì đáy sóng 4 tương ứng ngưỡng 47. Thông thường các cấp độ điều chỉnh lớn hơn sẽ không vi phạm vùng giá của sóng 4 thuộc cấp độ sóng nhỏ hơn.

Chiến lược hành động

Bài viết này nhằm test các giả định đếm sóng nên nếu NĐT nào quan tâm đến FPT thì tạm thời chưa tham gia vội mà chờ nhịp điều chỉnh có timing tương thích về ngưỡng hỗ trợ bên trên rồi mới hành động.

Trong cái phân tích cấu trúc sóng sau này tôi sẽ sơ lược thật ngắn gọn và cô động, chẳng hạn như chỉ để hình về cấu trúc sóng, timing và target. Các bài viết hiện tại nhằm hỗ trợ để NĐT hiểu phần nào về phương pháp đếm sóng của tôi.

VIET EURO


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN