Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Tư vấn trading phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam vừa ra đời từ tháng 08/2017. Đây là kênh đầu tư khá mới mẻ và hàm chứa đặc tính rủi ro cao do mức độ đòn bẩy cao. Tuy nhiên, trong bối...

Dịch Vụ

    Đối tác