Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

LỚP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NÂNG CAO

Tiếp nối khóa học Phân tích kỹ thuật cơ bản, khóa Phân tích kỹ thuật nâng cao nhằm phục vụ nhu cầu của NĐT/Học viên muốn tìm hiểu chuyên sâu về một công cụ PTKT có tính ứng dụng thực tiễn...

Đối tác