Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Báo Cáo Tình Hình Vĩ Mô Tháng 9/2020 và PTKT Chỉ Số DJI

132 lượt xem - Ngày:

Phân tích chỉ số vĩ mô Mỹ – Trung Quốc và Việt Nam. Kết hợp PTKT cấu trúc sóng chỉ số DJI (từ phút 16).

VIỆT HỒ


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN