Điện thoại / Facebook / Zalo: 0909 633 345

Ba chàng lính ngự lâm: REE – VPB – TCB mẫu hình cốc tay cầm

157 lượt xem - Ngày:

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng mà tôi cho ra mắt video phân tích cấu trúc sóng nhóm cổ phiếu ngân hàng trong video: https://www.youtube.com/watch?v=vrKj1MFD7NQ&t=23s thì 3 mã cổ phiếu đang có bước sóng mạnh là MBB – VPB – TCB. Riêng MBB được tôi đánh giá nếu giữ tốt trên ngưỡng hỗ trợ 22 thì có thể bứt phá trend sóng như BID trong đợt tăng giá vừa rồi do MBB không có lực cản đáng kể các vùng giá trên 22. Trong bài này tôi gộp chung 3 mã VPB – TCB và REE về mặt phân tích kỹ thuật do cả 3 cổ phiếu hiện tại đang vận động chung một mẫu hình sóng là mẫu hình Cốc Tay Cầm, một trong những mẫu hình có mức độ tăng giá bền vững giai đoạn hình thành cốc và tay cầm và thường bứt phá mạnh sau giai đoạn hình thành tay cầm.

REE: 3 – iii – III

Trên chart tuần REE đang vận động trong mẫu hình Cup and Handle với mực tiêu mẫu hình có thể tiến lên vùng giá 50,x như trên hình. Tại ngưỡng kháng cự quanh vùng giá 40 có thể REE sẽ chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn để tạo đà bứt phá mẫu hình cốc, giai đoạn điều chỉnh là quá trình hình thành tay cầm.

Trong cấu trúc sóng chart ngày, REE đang vận động trong nhịp sóng 3 nhỏ thuộc sóng iii của bước sóng III. Có thể nhịp sóng 3 kết thúc tại ngưỡng kháng cự 40 và bắt đầu giai đoạn hình thành tay cầm.

Target = 47 – 50.

Timing: 5 tháng.

VPB: iii- I

 

VPB là một trường hợp khá đặc biệt của mẫu hình Cup and Handle. Khi có 2 mẫu hình Cup And Handle cùng tồn tại. Mẫu hình cốc tay cầm nhỏ trong chart ngày lồng vào mẫu hình cốc tay cầm lớn trong chart tuần.

Trong chart tuần bên trên chúng ta thấy mẫu hình cốc tay cầm lớn với thành cốc quanh ngưỡng 26. Với mục tiêu mẫu hình Cup and Handle này tại ngưỡng 36 như trên hình.

Trong chart ngày, chúng ta lại có mẫu hình Cốc Tay Cầm nhỏ hơn với kháng cự vùng hình thành tay cầm là 22,5 và mục tiêu giá mẫu hình này là 27,5.

Trong cấu trúc sóng, VPB dường như đang vận động trong cấu trúc sóng iii thuộc sóng I.

Target = 27,5 – 36

Timing: 9 tháng.

TCB: 3 – iii – I

TCB đang vận động trong mẫu hình Cốc Tay Cầm với ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại thành cốc là 24. Mục tiêu giá của mẫu hình là 28 – 28,5.

Trong cấu trúc sóng, TCB dường như đang vận động trong nhịp sóng 3 thuộc bước sóng iii của sóng I.

Target = 28 – 28,5

Timing: 5 – 6 tháng.

 


BÌNH LUẬN( 0)

CÁC TIN LIÊN QUAN